Επιλογή προβολής: Ημέρα Εβδομάδα Μήνας Έτος
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2017
Επιμορφωτική Ημερίδα με Τίτλο: Εκπαίδευση, Μετακίνηση & Διαπολιτισμικότητα, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, & Κτήριο Νέας Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερίδα με τίτλο "Percorsi aristotelici" (“Aristotelian paths”), Liceo Scientifico Statale G. B. Grassi - Latina (Auditorium)