Πρόεδρος: 

Σπυρίδων Βούγιας Καθηγητής

1. Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας δραστηριοποιείται στην οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του Α.Π.Θ. και των Τμημάτων του. Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας και ευρύτερα στην ανάδειξη και διάχυση του παραγόμενου επιστημονικού και πολιτιστικού έργου του Πανεπιστημίου στο κοινό.

2. Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας αποτελείται από δώδεκα μέλη από τα οποία τα δέκα είναι μέλη ΔΕΠ και δύο (2) μέλη, ένα (1) από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και ένα (1) από το Γραφείο Τύπου του Πανεπιστημίου.

3. Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31-12-2016.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015)

Μέλη: