Πρόεδρος
Μαρίνα Ματθαιουδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

1. Το Δ.Σ. ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου (άρθρο 28 παρ. 25 Ν. 2083/92) με απώτερο σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την εκάστοτε ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, που θα τους επιτρέπει να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.
2. Αποτελείται από επτά μέλη, (3 μέλη ΔΕΠ και 3 εκπρόσωποι, μέλη ΕΕΔΙΠ, από κάθε ξένη γλώσσα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο.
3. Η θητεία είναι διετής. (άρθρο 6 του Οργανισμού Λειτουργίας).΄Εναρξη: 1-9-15 - Λήξη: 31-8-17.
 Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμ. 2913/23-7-2015.
 

Μέλη: