Υπεύθυνος
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Πρόεδρος
Παναγιώτης Αργυράκης Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της δικτυακής πολιτικής του Α.Π.Θ. Επίσης, συντονίζει το σύνολο των πολυποίκιλων υπολογιστικών μέσων που εξυπηρετούν στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του ΑΠΘ.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2016.

Μέλη: