Πρόεδρος: 

Στυλιανός Ανδρέου Ομότιμος Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Σωτήριος Βες Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής

1. Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση συντονίζει τις δράσεις του Ιδρύματος που ήδη εντάσσονται στο παραπάνω Ε.Π. Επιπλέον, με βάση τις ανάγκες και τον προσανατολισμό του Α.Π.Θ. σχεδιάζει νέα έργα που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό.
2. Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις  31-12-2016.

3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η κ. Ελένη Καραγκουνάκη, μόνιμη υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913/23-7-15.

Μέλη: