Πρόεδρος: 

Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Η Επιτροπή Αριστείας έχει ως έργο την ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των βραβευμένων δράσεων στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανάδειξη της προσφοράς, των καλών πρακτικών και των εξαιρετικών επιδόσεων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ (διδάσκοντες, διδασκόμενοι, προσωπικό).

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2916/2-10-2015 όρισε ως ειδικό σύμβουλο τον αφυπηρετήσαντα καθηγητή κ. Ιωάννη- Χίου Σειραδάκη.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2016.
 

Μέλη: