Πρόεδρος: 

Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια

Στόχοι: 

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως κύριο έργο της την κατάθεση προτάσεων για την θέσπιση των βασικών αρχών που αφορούν στη δομή, στην οργάνωση και στη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2908/8-4-2015.

Μέλη: