Πρόεδρος: 

Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Στέλλα Λάββα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε για τα ζητήματα που αφορούν στη  λειτουργία και διαχείριση της Φοιτητικής Εστίας (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄) Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό 2846/23-5-2012, 2854/20&21-12-2013, 2879/22-1-2014, 2895/8-10-2014, 2908/8-4-2015 και 2924/14-4-2016)

Μέλη: