Πρόεδρος
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κωτσάκης Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Συνεδρίαση Ολομέλειας Επιτροπής με αριθμό 536/03-02-2015

Μέλη: