Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής
Πρόεδρος
Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής

Τ: 

+30 2310 995386
+30 2310 995360
+30 2310 991376
+30 2310 991375

F: 

+30 2310 995386
+30 2310 995360

E: 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας συστάθηκε με απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου το 1997.  Μέχρι και σήμερα, το έργο της έχει σταθεί πολύτιμος αρωγός σε φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. και σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σκοπός της είναι αφενός η συνέχεια των ήδη υπαρχουσών δράσεων και αφετέρου η ανάπτυξη νέων λειτουργιών και δραστηριοτήτων, με στόχο την ενοποίηση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής του Α.Π.Θ., στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος, με θεμέλιο την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συλλογική προσπάθεια.

Οι δράσεις της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας είναι: α) Εθελοντική Αιμοδοσία, β) Παροχές σε ΑμεΑ, γ) Διερμηνεία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.Η παραπάνω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση με αριθμό 2905/19-5-2015.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2016.

Μέλη: