Προϊστάμενος
Βασίλειος Βόλκος

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

2310996765
2310997148
2310996769
+30 2310 996773
+30 2310 996763
+30 2310 991309

F: 

+30 2310 996899

E: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση και η συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων,
  • η διανομή τους σε υπηρεσίες, διευθύνσεις και τμήματα κλπ. η διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων και
  • η κατά οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των εγγράφων.

Προσωπικό: 

Σωσσάνα Καλυβιώτη
Ιωάννης Αμπατζίδης
Θεόδωρος Πελάγος
Αναστάσιος Χατζησπύρογλου
Δημήτριος Πασχαλίδης

Προϊσταμένη Αρχή: