Προϊσταμένη
Στεφανία Σγουρή

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γενικού Αρχείου
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996768
+30 2310 997499
+30 2310 996789
+30 2310 997498
+30 2310 997468

F: 

+30 2310 996899

E: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η τήρηση του γενικού αρχείου όλων των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Προσωπικό: 

Νικόλαος Λάππας
Ευάγγελος Σιμήνος

Προϊσταμένη Αρχή: