Οι φοιτητές του τμήματος Χημείας που συμμετέχουν στο πείραμα μαζί με τον καθηγητή τους κ. Θ.Καραπάντσιο

Ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2016 και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρωτοποριακό πείραμα μεταξύ προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ και προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Χημικών Μηχανικών του πανεπιστημίου της Νάπολης FedericoII στην Ιταλία.

Σκοπός του πειράματος είναι ο προβληματισμός και ευαισθητοποίηση των φοιτητών πάνω σε θέματα αιχμής της εξερεύνησης του διαστήματος με ανταλλαγή απόψεων, ανάπτυξη επιχειρημάτων και αναζήτηση κοινής προσέγγισης και προοπτικής στα θέματα αυτά. Τα θέματα επιλέχθησαν μέσα από άρθρα που δημοσίευσε το έγκριτο περιοδικό Room,TheSpaceJournal στα δυο τελευταία τεύχη του, Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2016.

Το Room,TheSpaceJournal, εκτός από την επίκαιρη θεματολογία σε ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων που άπτονται της εξερεύνησης του διαστήματος, προσφέρει επίσης φιλοξενία των κειμένων των φοιτητών στο φόρουμ συζήτησης του περιοδικού μετά από ευγενική χορηγία της Διευθύντριας του περιοδικού κας Lena DeWinne η οποία εκτός των άλλων είναι και σύζυγος του κου Frankde Winne, Βέλγου αστροναύτη και επικεφαλή του Κέντρου Ευρωπαίων Αστροναυτών (EAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency).

Οι φοιτητές από την Ελλάδα και την Ιταλία, δυο ευρωπαϊκά κράτη που έχουν διαφορετικό μέγεθος, πληθυσμό, παράδοση στην ενασχόληση με θέματα διαστήματος, κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο θεωρούνται ενδεικτικό δείγμα μιας νέας γενιάς με πανεπιστημιακή μόρφωση που έχει ακούσματα, παραστάσεις και, εν τέλει, άποψη για το μέλλον της ανθρωπότητας και ειδικότερα για το μέλλον που αφορά την εξερεύνηση του διαστήματος. Τα άρθρα που επέλεξαν οι φοιτητές από το Room, TheSpaceJournal για προβληματισμό και ευαισθητοποίηση αφορούν

(α) στη προστασία του πλανήτη από διαστημικά σκουπίδια που κινούνται γύρω από τη γη, π.χ. υπολείμματα παλιών δορυφόρων, στην ευκαιρία που δίνεται για συνεργασία μεταξύ των λαών για το σκοπό αυτό καθώς και στις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος

(β) στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση διαστημικών αποστολών και στο νομικό πλαίσιο, π.χ. διεθνές ή εθνικό δίκαιο, που πρέπει να διέπει τέτοιες προσπάθειες

(γ) στην επάρκεια επιστημονικής γνώσης αλλά και στη σκοπιμότητα της δημιουργίας ζωής σε άλλους πλανήτες με χρήση ειδικών ανθεκτικών μικροοργανισμών που εντοπίστηκαν πάνω στη γη

(δ) στις ευκαιρίες, τις προϋποθέσεις αλλά και τους ενδοιασμούς για την ανάπτυξη διαστημικού τουρισμού

(ε) στην επιλογή του επόμενου επανδρωμένου διαστημικού προορισμού μεταξύ Σελήνης και Άρη με κριτήρια την ψυχολογική ετοιμότητα αλλά και την τεχνολογική ωριμότητα της ανθρωπότητας.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι φοιτητές των δυο πανεπιστημίων δεν θεωρούνται ειδικοί επί των παραπάνω θεμάτων αλλά ότι οι απόψεις τους εκφράζουν και αντανακλούν ένα μορφωμένο κοινό που όμως δεν έχει καμία ιδιαίτερη ενασχόληση ή συναισθηματική φόρτιση με το διάστημα. Οι απόψεις που ανακοινώνονται θεωρούνται προϊόν εσωτερικής συζήτησης και σύγκλισης μέσα σε κάθε ομάδα, διαδικασία που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους και ζητούμενα του πειράματος.

Οι φοιτητές στο κάθε ένα από τα δυο πανεπιστήμια έχουν χωριστεί σε 5 ομάδες που η  κάθε μια ασχολείται με ένα διαφορετικό άρθρο του Room,TheSpaceJournal. Η επιλογή των άρθρων από το περιοδικό έγινε ελεύθερα από τις  ομάδες του κάθε πανεπιστημίου με ταξινομική διαδικασία έτσι ώστε να εντοπιστούν τα 5 άρθρα που αποτελούν υψηλή επιλογή ταυτόχρονα από μια Ελληνική και από μια Ιταλική ομάδα.

Οι ομάδες δουλεύουν ανεξάρτητα και αναπτύσσουν τα επιχειρήματα τους χωρίς συνεννόηση μεταξύ τους. Μόνο κατά την ανακοίνωση τους στο φόρουμ συζήτησης του περιοδικού γίνονται δημόσια γνωστές οι απόψεις τους. Η κάθε ομάδα οφείλει να ανακοινώνει τις απόψεις της στο περιοδικό μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων και η αντίστοιχη ομάδα του άλλου πανεπιστημίου οφείλει στην επόμενη δική της ανακοίνωση να τοποθετείται, να απαντά ή να σχολιάζει την προηγούμενη ανακοίνωση της ομάδας του άλλου πανεπιστημίου. Κάθε ανακοίνωση αποτελείται από κείμενο 50 έως 150 λέξεων και είναι γραμμένη στα αγγλικά. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται, χωρίς όμως να υποχρεώνονται, να διαβάσουν και άλλα σχετικά άρθρα ή μελέτες πριν τοποθετηθούν ή απαντήσουν στις ανακοινώσεις.

Κάθε ομάδα οφείλει να κάνει τουλάχιστον τρεις ανακοινώσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πειράματος. Επιτρέπεται όμως να γίνουν και περισσότερες από τρεις ανακοινώσεις από τις ομάδες που το επιθυμούν. Το πείραμα λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2017 με την ανακοίνωση ενός κοινού τελικού κειμένου έως 500 λέξεων για το κάθε άρθρο από τις ελληνικές και ιταλικές ομάδες. Το περιοδικό Room,TheSpaceJournal θα επιδιώξει να υπάρχει απάντηση σε αυτό το τελικό κείμενο από τους συγγραφείς των πρωτότυπων άρθρων.

Τις ελληνικές ομάδες συντονίζει ο καθηγητής του τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. κ. Θοδωρής Καραπάντσιος. Τις ιταλικές ομάδες συντονίζει ο καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών του πανεπιστημίου Νάπολης FedericoII κ. Sergio Caserta. Κάθε μια από τις ελληνικές ομάδες υποστηρίζει ένας υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Χημείας με αποκλειστικό σκοπό την βοήθεια στη σαφήνεια διατύπωσης του αγγλικού κειμένου.

Το πείραμα γίνεται φέτος πιλοτικά μεταξύ του Α.Π.Θ. και του πανεπιστημίου της Νάπολης με στόχο να γίνεται στο μέλλον με εμπλοκή πολλών πανεπιστημίων από διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη.

 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 21/12/2016 @ 16:28