Κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΘ για το μήνα Φεβρουάριο 2017

 Το αντίτιμο της κάρτας θα κατατίθεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς. Οι ημέρες κατάθεσης του αντιτίμου θα είναι απο:

την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 εως και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017

‘Ολα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μόνιμοι υπάλληλοι, ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη ΔΕΠ, Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου, Εργολαβικοί Υπάλληλοι Α.Π.Θ.), μπορούν να αποκτήσουν την κάρτα απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΘ.

Αναλυτικότερα.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη, που προσέρχονται για πρώτη φορά στην ΕΚΠΥ για έκδοση κάρτας ΟΑΣΘ, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία. Η εγγραφή των νέων μελών προηγείται της κατάθεσης του αντιτίμου:

 

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ. Στο Γραφείο της ΕΚΠΥ (κτίριο Διοίκησης, γραφείο 18)

 1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)
 2. Έγγραφο που αποδεικνύει την εργασιακή σχέση με το Α.Π.Θ. Η διαδικασία έκδοσης κάρτας ΟΑΣΘ δεν αναφέρεται στα προστατευόμενα μέλη.  Ανάλογα με τη σχέση εργασίας στο Α.Π.Θ., μπορεί να είναι:
 • κάρτα μέλους Α.Π.Θ. ή μισθοδοτική κατάσταση (για το μόνιμο προσωπικό, 

  ΙΔΑΧ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, μέλη ΔΕΠ)

 • βεβαίωση από το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού Α.Π.Θ.  ή φωτοτυπία

  της σύμβασης έργου (για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου)

 • βεβαίωση εργοδότη ή φωτοτυπία της σύμβασης (για τους εργολαβικούς υπαλλήλους)

 3α.  Μία (1) φωτογραφία, για τα μέλη που εκδίδουν κάρτα για πρώτη φορά

 3β. Φωτοτυπία του στελέχους της κάρτας, για τα μέλη που ήδη διαθέτουν κάρτα

 

Β. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Τα  νέα  αλλά και τα ήδη υπάρχοντα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας απαιτείται πλέον για λόγους χρηστής διαχείρισης, να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό, το αντίτιμο της κάρτας, δηλαδή:

 

- 24€, για μηνιαία κάρτα

- 67,20€ για τριμηνιαία κάρτα

 

Το αντίτιμο της κάρτας θα κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς  στον τραπεζικό λογαριασμό με 017 202 5202 002150 131  αριθμό  και δικαιούχο: την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Α.Π.Θ. Α.Ε

IBAN: GR 35 0172 2020 0052 0200 2150 131

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. Να τηρείται υποχρεωτικά η ακόλουθη σειρά ως αιτιολογία κατάθεσης.

 1. ΟΑΣΘ.
 2. Να αναγραφεί ο Αριθμ. Στελέχους Κάρτας ΟΑΣΘ.  Τα νέα μέλη που δεν διαθέτουν Αρ. Στελ. Κάρτας δεν συμπληρώνουν το συγκεκριμένο πεδίο.
 3. Επώνυμο
 4. Όνομα

 

 

Ηλεκτρονική Κατάθεση Αντιτίμου.

 • Σε περίπτωση που γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση μεταξύ διαφορετικών τραπεζών π.χ. απο την  Εθνική Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς, ο καταθέτης επιβαρύνεται επιπλέον το ποσό των 4,5€
 • Σε περίπτωση που γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση μεταξύ διαφορετικών τραπεζών π.χ. απο την  Εθνική Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς,  η κατάθεση του ποσού φαίνεται στην αναλυτική κίνηση λογαριασμού της τράπεζας,  με το πέρας δυο (2) εργάσιμων ημερών.

 

Οι κάρτες θα διατίθενται όπως πάντα, από τη γραμματεία της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

από τις 27 Ιανουαρίου σύμφωνα με το αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού της τράπεζας, όπου αποτυπώνονται οι καταθέσεις των ενδιαφερομένων.

Οι ώρες διάθεσης είναι οι ώρες λειτουργίας του γραφείου, απο τις   8:30 -14:00

(κτίριο Διοίκησης, γραφείο 18, 2310 995386, e-mail: socialcom@ad.auth.gr)

Προέλευση Ανακοίνωσης Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας στις 10/01/2017 @ 12:39