Μετά από την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος επιμόρφωσης (πραγματοποίηση 7 κύκλων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και το συνεχιζόμενο αυξημένο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται, σας ενημερώνουμε ότι αρχές Απριλίου του 2017 θα ξεκινήσει  νέος κύκλος.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 15/02/2017 @ 13:02