Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων έχει αναρτηθεί πρόσκληση μελών ΔΕΠ για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εργασίας του έτους 2017, στο πλαίσιο Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με Ιδρύματα του εξωτερικού.

Σας πληροφορούμε ότι για το οικονομικό έτος 2017, υφίσταται δυνατότητα μετακίνησης περιορισμένου αριθμού μελών ΔΕΠ.

Στην ίδια ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε την κατάσταση των Συμφωνιών (27) που έχουν επιλεγεί ανά χώρα (Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Καναδά, Καζακστάν, Κορέα, Κίνα, Ομάν, Π.Γ.Δ.Μ, Ρωσία και Σερβία), όπου αναφέρονται τα συμμετέχοντα Τμήματα και οι υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε κάποιο Πρόγραμμα, πραγματοποιώντας επιστημονική επίσκεψη σε ένα από τα αναφερόμενα Πανεπιστήμια, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε εδώ και να την υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.grέως την Πέμπτη 6η Ιουλίου, 2017.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προτεραιότητα της υλοποίησης του προγράμματος θα εξαρτηθεί, αφενός μεν από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του ΑΠΘ και αφετέρου από την ήδη υπάρχουσα ή προβλεπόμενη επιστημονική δραστηριότητα.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι για κάθε Συμφωνία δεν μπορεί να επιλεγεί για αυτήν την χρονιά, κατ’ αρχήν, πάνω από ένα (1) μέλος ΔΕΠ. 

Στην ιστοσελίδα: http://international-relations.auth.gr/el/active-agreements μπορείτε να βρείτε κατάσταση των 158 Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας και Μνημονίων Συνεργασίας, που έχει υπογράψει το ΑΠΘ με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 14/06/2017 @ 14:52