To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα» (ΔΠΜΣ-ΠΣΔ), των Τμημάτων Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επισπεύδον το Τμήμα Μαθηματικών, θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Μαθημάτων και τη διαδικασία επιλογής φοιτητών που περιγράφεται στον Ιστόχωρο του ΔΠΜΣ-ΠΣΔ (http://cosynet.auth.gr).

Στο ΔΠΜΣ-ΠΣΔ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η αίτηση (διατίθεται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ΠΣΔ http://cosynet.auth.gr) και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στον κ. Π. Τζουνάκη στη διεύθυνση (pj@auth.gr) από 03-07-2017 έως και 28-09-2017, ώρα 23:59.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία:

  • στην ιστοσελίδα: http://cosynet.auth.gr
  • στον κ. Π. Τζουνάκη (Εργαστήριο Υπολογιστών, Τμήμα Μαθηματικών, Α΄ όροφος κτιρίου Βιολογίας, Σ.Θ.Ε. τηλ. 2310998438), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
  • Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, τηλ. 2310998096, fax 2310 999703.

 

Εκ μέρους της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ-ΠΣΔ

Ο Διευθυντής

Καθηγητής Ι. Αντωνίου

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 19/06/2017 @ 12:50