ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 10+5 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2017–2018 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:
 
       «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ KYΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» 

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στην Πρυτανική Απόφαση ΦΕΚ 2349Β/2.11.2015.
 
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 28/06/2017 @ 14:51