ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή (με ανώτατο όριο 30 θέσεις) μεταπτυχιακών φοιτητριών/των για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία».
Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 4 εξάμηνα και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία.
Λειτουργούν δύο (2) κατευθύνσεις:
-
Κλινική Φαρμακολογία & Φαρμακευτική Ιατρική
- Βιομηχανική Φαρμακολογία
Η έναρξη των μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 29/06/2017 @ 14:49