Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή Ιστοσελίδων με CMS Drupal χωρίς την απαίτηση γνώσεων προγραμματισμού». Το Drupal αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου παγκοσμίως.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 05/07/2017 @ 14:02