Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Τρίτη, 18 Οκτώβριος, 2016 (All day)

Χώρος: 

Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Αθήνα
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Διεθνής Ένωση Αστυνομικών - Ελληνικό Τμήμα & Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας & Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.)
Υποβλήθηκε στις 20/12/2016 @ 14:13