Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Σάββατο, 20 Μάιος, 2017 (All day) έως Κυριακή, 21 Μάιος, 2017 (All day)

Χώρος: 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29.
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
IVSA Greece (IVSA Thessaloniki & IVSA Thessaly) - Παγκόσμια Οργάνωση Φοιτητών Κτηνιατρικής, Παραρτήματα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
Υποβλήθηκε στις 12/05/2017 @ 14:15