Η Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων σας προσκαλεί
στο «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων»,
το οποίο θα διεξαχθεί στις 28-29Σεπτεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο LAZART HOTEL στη Θεσσαλονίκη.
 
Η Α' Ανακοίνωση καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής και Υποβολής Εργασίας βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
praxicon.gr/sielogonwn

 

Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064
<mailto:info@praxicon.gr> info@praxicon.gr<http://www.praxicon.gr/>
www.praxicon.gr
ΜΗΤΕ0933Ε60000071200
 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος, 2018 (All day) έως Σάββατο, 29 Σεπτέμβριος, 2018 (All day)

Χώρος: 

LAZART HOTEL, Θεσσαλονίκη
Υποβλήθηκε στις 25/05/2018 @ 9:36