Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 16 Μάρτιος, 2007 - 02:00 έως Κυριακή, 18 Μάρτιος, 2007 - 02:00

Χώρος: 

Πανεπιστήμιο Πατρών
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ
Υποβλήθηκε στις 22/01/2007 @ 12:42