Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων Καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-6022, e-mail: meng@meng.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Μέθοδοι στη Βιομηχανική Διοίκηση με έμφαση στη διαχείριση αποθεμάτων»κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001299269)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-9295, e-mail: pavlospd@ auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προαγωγή Υγείας» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001299387)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ(τηλ. Γραμματείας 2310 99-8780 e-mail:info@hist.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νέα Ελληνική Ιστορία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001299515

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (τηλ. Γραμματείας 2310 99-1871 e-mail: info@phed.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική της Χειροσφαίρισης» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001299615)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας: 2310 99-5852, e-mail: info@civil.auth.gr)

- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών» κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ:00001299727)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

479/30-5-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 22 Αύγουστος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 23/06/2016 @ 12:47