Κείμενο προκήρυξης

Προκήρυξη του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, με μερική απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων:

Μάθημα: Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ (κωδ.66ΙΤΑ009), εαρινό εξάμηνο, από 1/3/2017 έως 31/7/2017 Περιγραφή του Μαθήματος: Επισκόπηση της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Ιταλίας από τη συνθήκη ειρήνης του Λόντι (1454) έως την κατάκτηση της Ρώμης(1870).

Μάθημα:Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (κωδ. 66ΙΤΑ048), εαρινό εξάμηνο, από 1/3/2017 έως 31/7/2017
Περιγραφή του Μαθήματος: Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τις σημαντικότερες εξελίξεις στον ευρύτερο κλάδο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Π.Δ. 407/80

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος, 2016 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

E: 

Τ: 

210-7277910

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου 157 84 Αθήνα

Προέλευση Προκήρυξης
Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 06/12/2016 @ 13:21