Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής κενής θέσης καθηγητή:
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995230 e-mail: info@econ.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση - Μάνατζμεντ»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002127432)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002127675)
 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail του παραπάνω Τμήματος.
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητή

ΦΕΚ: 

1406/30-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 07/02/2017 @ 10:03