Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

   

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Αγροτικών Ζώων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002181710)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανθοκομία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002181884)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζιζανιολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002182061)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων – Οινολογία και Οινοπνευματώδη Ποτά» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002182242)
 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310995991 e-mail: megka@eng.auth.gr,)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Υδρολογία – Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή : 00002182462)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή : 00002182688)
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 52/26-01-2017 τ.Γ΄ (κυκλοφορία 27-01-2017)
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και Αρδεύσεις» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002182935)
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002183195)
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 56/26-01-2017 τ.Γ΄(κυκλοφορία 27-01-2017)

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

 

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Κηθηγητή

ΦΕΚ: 

52/26-01-2017 τ.Γ΄ & 56/26-01-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Πέμπτη, 6 Απρίλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 22/02/2017 @ 12:33