Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999288 e-mail: info@med.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «“Ορθοπαιδική-Ορθοπαιδική Παίδων” Επιστημονικό πεδίο: “Ορθοπαιδικές παθήσεις και κακώσεις των ενηλίκων και των παιδιών”» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002244456)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002244778)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002245189)
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιονομικό Δίκαιο»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002245081)
 
Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 117/09-02-2017 τ.Γ΄(κυκλοφορία 10-02-2017)
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995251 e-mail: info@law.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002245447)
 
Οι παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121/10-02-2017 τ.Γ΄(κυκλοφορία 10-02-2017)

 

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

117/09-02-2017 τ.Γ΄ & 121/10-02-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Πέμπτη, 20 Απρίλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 22/02/2017 @ 14:12