Κείμενο προκήρυξης

Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310995193 e-mail: info@agro.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1483)            

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστοκαλλιέργεια και Μοριακή Τεχνολογία στη Βελτίωση των Φυτών»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1488)

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999044 e-mail: info@med.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση Οργανικών Βιομορίων»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1484)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1487)

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310991354 e-mail: charvani@enl.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αμερικανικό Θέατρο 18ου  και 19ου αιώνα»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1485)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

367/24-04-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 4 Ιούλιος, 2017 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 15/05/2017 @ 14:14