Κείμενο προκήρυξης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει οτι με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ.2415/10-2-2017, 2417/10-2-2017, 2435/10-2-2017, 2441/10-2-2017 και 2458/14-2-2017 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθμ.414/5-5-2017 τ.Γ΄, προκηρύσσονται 5(πέντε) θέσεις Καθηγητών των Σχολών: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ: 

414/5-5-2017

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Πέμπτη, 29 Ιούνιος, 2017 (All day)
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 19/05/2017 @ 10:40