Κείμενο προκήρυξης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (μη αυτοδύναμου), (τηλ. Γραμματείας 2310996878 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr)

- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φωτογραμμετρία - Γεωδαισία»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1562)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ: 

402/04-05-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τρίτη, 11 Ιούλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 22/05/2017 @ 13:18