Κείμενο προκήρυξης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

με τριετή θητεία από 01.09.2018

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

προκηρύσσουμε τις εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των παρακάτω Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με τριετή θητεία από 01.09.2018:

  • Εργαστήριο Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,
  • Εργαστήριο Φυσικής,
  • Εργαστήριο Μη Γραμμικών Μαθηματικών.

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη 18η Ιουλίου 2018 κατά τις ώρες 10:00-13:00, στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχολής, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.

Ο Κοσμήτωρ

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
Καθηγητής

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και πρόσκλησης ενδιαφέροντος δείτε εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%91%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A7%C...

 

 

 

 

Πληροφορίες προκήρυξης

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Τετάρτη, 11 Ιούλιος, 2018 - 13:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 29/06/2018 @ 13:25