ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου/ων, συνολικού εμβαδού 350 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης + 10% για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής ανασκαφής στη Βεργίνα Ημαθίας.
Η Μίσθωση του/των ακινήτου/ων θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη και με δυνατότητα παράτασης.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

369/2016

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 16/11/2016 @ 9:20