ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση δύο αγρών 100 και 40 στρεμμάτων, αντίστοιχα, ιδιοκτησία και νομής του Πανεπιστημίου τα οποία βρίσκονται στην τοποθεσία Βάλτα Καλοχωρίου και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης είναι πέντε (5) έτη. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε είδος και συγκεκριμένα καλαμπόκι και τριφύλλι - σανός.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

388/2017

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 26/01/2017 @ 9:41