Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος AUTh Chiba University 2017, με θέμα: “Cross-Cultural Encounters and Local Development”, σας προωθούμε την συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής, που αφορά φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων του ΑΠΘ.

Η διοργάνωση του συγκεκριμένου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Chiba University της Ιαπωνίας ( http://authchiba.org/ ).

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορούν να αντληθούν από το συνημμένο αρχείο .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 3 Μαρτίου, 2017.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Τ: 

2310991430

E: 

Υποβλήθηκε στις 22/02/2017 @ 12:40