Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «ΑΠΘ την Κυριακή» μπορείτε να απευθυνθείτε:

  • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων - Τηλ.: 2310 99-6751, -1346, -1313 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00–15:00)
  • Θυρωρείο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310 996928-9 (Σάββατο – Κυριακή, 9:00–14:00)

Ε-mail: sundays@auth.gr
Url: www.auth.gr/sundays
Facebook: Α.Π.Θ. την Κυριακή

Η είσοδος σε όλες τις δραστηριότητες είναι δωρεάν.
Για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.
Εξαιρούνται όσες δραστηριότητες αναφέρουν ρητά την ανάγκη δήλωσης συμμετοχής.

Πρώτες Βοήθειες
Παροχή πρώτων βοηθειών από την Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών ΑΠΘ (ΟΔΑΚ ΑΠΘ), στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης (Χάρτης 1:28 Δ4), ώρες 10:00-14:00.