'Ονομα: 

Αικατερίνη

Πατρώνυμο: 

Θεμιστοκλής

Επώνυμο: 

Κουϊμτζή

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Γραφείο Διασύνδεσης