'Ονομα: 

Απόστολος

Πατρώνυμο: 

Αθανάσιος

Επώνυμο: 

Χατζητριανταφύλλου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Προμηθειών