'Ονομα: 

Στυλιανή

Πατρώνυμο: 

Ευριπίδη

Επώνυμο: 

Κωστοπούλου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών