'Ονομα: 

Κυριαζής

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Πιτιλάκης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών