'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Σωκράτης

Επώνυμο: 

Καλογήρου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών