'Ονομα: 

Μαρία

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Παρασκευά

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Γραφείο Πρυτανείας