'Ονομα: 

Σταύρος

Πατρώνυμο: 

Αντωνίου

Επώνυμο: 

Φραγκουλίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φιλολογίας