'Ονομα: 

Αικατερίνη

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Μουρατίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)