'Ονομα: 

Σταμάτης

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Κοσμίδης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη