'Ονομα: 

Δήμητρα

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Κογκίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης